svjrizska1492.cz > Užívání objektu

Užívání objektu

21.9.2014

Vážení vlastníci a nájemníci, dovolujeme si sdělit Vám několik důležitých informací, které vyplynuly z prázdninové komplexní prohlídky objektu. 

 

  • Při kontrole garáží byla zjištěna přítomnost nežádoucích předmětů na jednotlivých garážových stáních (krabice, pneumatiky apod.) Přítomnost těchto předmětů v garážích se neslučuje s pravidly požární bezpečnosti. Prosíme o jejich odstranění nejpozději do 30. 9. 2014.
  • Bylo zjištěno, že ve vchodě F2 v 1.P a 6.P vlastníci zamykají chodbičky, které jsou únikovým východem. Prosíme, abyste tyto dveřenikdy nezamykali, odporuje to požárním předpisům.
  • Z pověření výboru prosíme o vyklizení všech předmětů ze sušárny ve vchodě F1 a to nejpozději do 30.9. 2014. Následně budou předměty odstraněny.

 

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci, s pozdravem Váš správce AVEMA Praha s.r.o.