Domů

Tento web slouží vlastníkům a výboru našeho SVJ, ale také nájemníkům a partnerům.

EMAILOVÁ ADRESA VÝBORU SVJ: .

SPRÁVCE – AVEMA Praha s.r.o.,

  • email: ,
  • mobil: 775 517 937,
  • tel. pevná l.: 295 560 470

TECHNICKÝ MANAŽER OBJEKTU - Miroslav Motl

  • email: ,
  • mobil: 777 266 665

BĚŽNÁ ÚDRŽBA OBJEKTU - M.Vysušil

  • email:
  • mobil: 608 418 737

HAVARIJNÍ POHOTOVOST (od 17:00 do 8:00; So, Ne a svátky nepřetržitě)

  • AAA - ZÁCHRANNÁ TECHNICKÁ SLUŽBA, spol. s r.o., tel. +420 800 290 291

 

Pro vlastníky, kteří neznají své přihlašovací údaje: prosím kontaktujte výbor na adrese

Stránkování

12 >
 
 
7.1.2020 Zápisy z roku 2020

Vážení vlastníci, v příloze naleznete zápisy ze schůzí výboru z roku 2020. více

5.3.2019 Zápisy z roku 2019

Vážení vlastníci, v příloze naleznete zápisy ze schůzí výboru z roku 2019. více

11.1.2019 ÚPRAVA STA přechod na DVB

Vážení vlastníci a nájemníci, více

18.12.2018 Zápis ze Shromáždění 15.11.2018

 

8.10.2018 ODLOŽENÉ VĚCI - klec Budapešťská 1492

Vážení vlastníci a nájemníci, dne 4. 10. 2018 se objevily vedle kovové klece pro domovní kontejnery kusy rozložené skříně, viz příloha. Rádi bychom požádali původce tohoto odpadu, aby odložené věci odvezl do sběrného dvora, kam tento typ odpadu patří. více

13.2.2018 Zápisy z roku 2018

Vážení vlastníci, v příloze naleznete zápisy ze schůzí výboru z roku 2018. více

9.1.2018 Odstranění věcí ze společných prostor do 21.1.2018

Vážení vlastníci a nájemníci,na základě provedené pravidelné preventivní požární prohlídky bychom vás rádi požádali o odstranění závad, tj.  předměty na chodbách a schodištích, které hrubě porušují požárně bezpečnostní předpisy. Jedná se např. o kusy dřevěného nábytku s květinami atd.Termín odstranění všech věcí ze společných prostor do Ne 21. 1. 2018.Pokud některé věci zůstanou po tomto termínu ve společných prostorech celého objektu, budou zlikvidovány na náklady SVJ se souhlasem výboru. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.  více

23.11.2017 Korespondenční hlasování 2017

Vážení vlastníci, na den 31. 10. 2017 bylo svoláno shromáždění vlastníků, které pro velmi malou účast nebylo usnášeníschopné. Proto výbor SVJ s odvoláním na čl. IX stanov SVJ a ust. § 1210 a násl. občanského zákoníku tímto n a v r h u j e, aby vlastníci jednotek rozhodli mimo zasedání shromáždění vlastníků o některých bodech programu. Podrobné informace naleznete v dokumentu "Oznámení hlasování mimo shromáždění". Prosíme Vás věnujte této zprávě pozornost a zůčastněte se hlasování. Vyplněné hlasovací archy je možné vhodit do schránky SVJ u vchodu F1 (Rižská ul.) nebo zaslat poštou na adresu: AVEMA Praha s.r.o, Flájská 8/3214, Praha 10 – Strašnice,100 00. více

5.9.2016 Klíče od dětského hřiště ve vnitrobloku

Vážení vlastníci a nájemníci, na dětském hřišti byla u vstupní kovové branky instalována nová vložka, aby se dal prostor dětského hřiště po odchodu uzamknout proti vstupu cizích osob. Do nové vložky můžete použít Váš klíč, který používáte u klece s domovním odpadem v Budapešťské ulici. Prosíme vždy po opuštění hřiště branku uzamknout. Díky. S přáním pěkného dne Váš výbor. více

21.9.2014 Užívání objektu

Vážení vlastníci a nájemníci, dovolujeme si sdělit Vám několik důležitých informací, které vyplynuly z prázdninové komplexní prohlídky objektu.  více