svjrizska1492.cz > NONSTOP havarijní servis - společnost AAA – Záchranná technická služba, spol. s r.o.

NONSTOP havarijní servis - společnost AAA – Záchranná technická služba, spol. s r.o.

17.2.2013

 

Zajištění NONSTOP havarijního servisu je realizováno na základě Smlouvy o partnerství,

která je uzavřena mezi společností AVEMA Praha s.r.o. a společnosti AAA – Záchranná

technická služba, spol. s r.o.

Klienti společnosti AVEMA PRAHA s.r.o. nebudou platit žádný paušální či zřizovací

poplatek za využívání této služby, přesto mohou využít řady výhod. Smlouva o partnerství

nezavazuje výbor SVJ žádnou pokutou či jinou sankcí k výhradnímu odběru havarijní

služby od tohoto dodavatele. Je proto na rozhodnutí výboru SVJ a vlastníků bytových

jednotek, u kterého dodavatele budou poskytování havarijní služby objednávat. Podrobnější

informace o poskytování havarijních služeb společností AAA – ZTS naleznete na www.zts.cz

Uvedeme proto jen některé výhody uzavřené Smlouvy o partnerství:

- garance dojezdu techniků v případě havarijního zásahu do 120 minut od nahlášení,

- sleva 300,- Kč na nástup technika,

- není účtován standardní 20 % příplatek za víkend, svátky a noční výjezdy,

- splatnost faktur 31 dnů,

- speciální sleva pro objekty spravované firmou AVEMA PRAHA s.r.o. 200,- Kč

z hodinové sazby,

- možnost uplatnění slevové karty, kterou budou mít všechny objekty spravované

firmou AVEMA PRAHA s.r.o. k dispozici ( sleva 300,- Kč z ceny za havarijní zásah),

- možnost jednání o dalších případných výhodách v návaznosti na celkový objem

odebraných služeb v rámci uzavřené Smlouvy o partnerství.

Další výhodou je, že služeb společnosti AAA – Záchranná technická služba, spol. s r.o.

mohou také využít vlastníci bytových jednotek k odstranění případných havárii ve svém bytě

a to za stejných zvýhodněných podmínek jako SVJ. Jediná výjimka je, že každý vlastník

jednotek platí při havarijním zásahu přítomnému technikovi v hotovosti a nikoliv úhrada na

fakturu.

Pokud se výbor SVJ rozhodne využít služeb společnosti AAA – Záchranná technická

služba, spol. s r.o. v případě havarijních a servisních služeb navrhujeme následující postup:

1) v bytovém domě zajistíme umístění cedulek a vizitek s kontakty na dispečink

společnosti AAA a budeme všechny vlastníky informovat o nové službě,

2) v případě havárie společných prostor jakýkoliv vlastník či nájemce bytu oprávněn

volat dispečink AAA, uvede adresu SVJ, popíše havárii,

3) pracovník AAA společnosti dorazí na místo havárie a v prvé řadě provede opatření

k zabránění dalším škodám,

4) vyhodnotí rozsah potřebné opravy a pokud její hodnota nepřesáhne včetně ceny

výjezdu částku 10 000,- Kč, opravu přímo provede,

5) pokud odhadovaná hodnota opravy přesáhne 10 000,- Kč, dispečer bude telefonicky

kontaktovat někoho z výboru, prioritně je to předseda, nebo místopředseda výboru,

v případě neúspěchu volá někoho z dalších členů výboru (dále jen člen výboru) nebo

pracovníky správce,

6) kontaktovaný člen výboru, resp. pracovník správce, je pracovníkem společnosti AAA

seznámen telefonicky s rozsahem havárie, s jejími důsledky a předpokládaným

rozsahem a odhadovanou cenou oprav,

7) člen výboru resp. pracovník správce rozhodne o dalším postupu. V případě, že oprava

bude prováděna společností AAA, vyžaduje tato minimálně emailem zaslanou

objednávku na opravu.