svjrizska1492.cz > ODLOŽENÉ VĚCI - klec Budapešťská 1492

ODLOŽENÉ VĚCI - klec Budapešťská 1492

8.10.2018

Vážení vlastníci a nájemníci, dne 4. 10. 2018 se objevily vedle kovové klece pro domovní kontejnery kusy rozložené skříně, viz příloha. Rádi bychom požádali původce tohoto odpadu, aby odložené věci odvezl do sběrného dvora, kam tento typ odpadu patří.

Svozová firma takovýto odpad neodveze.

Pokud věci nebudou odstraněny do 31. 10. 2018, budeme nuceni provést likvidaci na náklady SVJ. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci, Vas vybor